Dokumenty společnosti

Pozvánky na valnou hromadu. Uveřejněním dokumentu se pozvánka považuje za doručenou.

Aktuální dokumenty ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu 2021
Pozvánka na valnou hromadu 2020


Příloha k pozvánce na valnou hromadu - Účetní závěrka 2019

Příloha k pozvánce na valnou hromadu - Návrh na rozdělení zisku 2019

Příloha k pozvánce na valnou hromadu - Zpráva dozorčí rady 2019

Příloha k pozvánce na valnou hromadu - Zpráva o podnikatelské činnosti 2019